Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

  • Województwo Dolnośląskie

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Ceglanej w Jeleniej Górze

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów sąsiadujących z gminą Stara Kamienica, położonych w rejonie Trasy Czeskiej i ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze

5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gruszeczka gmina Milicz dla terenu działek o numerach 23/3 i 23/4, AM 1, obręb Gruszeczka

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Dziewiętlin, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 16/2

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Niesułowice, Postolin, Piękocin, Milicz, Sławoszowice i Sułów w gminie Milicz

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Polnej, Niemieckiej i Europejskiej w Oleśnicy

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, obejmującego swoimi granicami działkę o nr ewidencyjnym 31, obręb Łazy Wielkie

  • Województwo Kujawsko-Pomorskie

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Bydgoską, Chełmińską, Wiejską i Kalinkową

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Drogą Graniczną, Drogą Kurpiowską, Margaretkową i Kanałem Trynka w gminie Miasto Grudziądz

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Zamkowej

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Alei Sportowców

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Kwidzyńską, Osikową oraz Paderewskiego

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Droga Graniczna, Droga Kurpiowska i Jana Pawła II

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Kuntersztyn II” obejmującego obszar zawarty między ulicami: Łyskowskiego, Wacława Szczeblewskiego, Waryńskiego i Kasprzaka

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Drogą Graniczną, Drogą Kurpiowską, Margaretkową i Kanałem Trynka

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Wierzbową, Paderewskiego i Dębową

  • Województwo Lubuskie

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Lubiszyn – obręb Baczyna, dz. Nr ewid. 130/11, 132/2 i 131 część., w części tekstowej

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubiszyn dla części obrębów geodezyjnych Ściechówek i Mystki

  • Województwo Łódzkie

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska

  • Województwo Mazowieckie

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre dla części wsi Świdrów

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, II, IV

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, III

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 22/3 we wsi Kostowiec w Gminie Nadarzyn

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, II, IV

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rozalin w Gminie Nadarzyn

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Urzut w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, II, III, IV

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów Alei Łochowskiej i PKP w mieście Łochów

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Skrzeszew (w rejonie ulicy Polnej i Nowodworskiej)

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 2)

14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Skrzeszew gmina Wieliszew (w rejonie ul. Polnej)

15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałuszyn gm. Wieliszew

16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Glinojeck dla działek nr ewid. 315/17, 315/18, 315/19, 315/20, 384/3, 1422/3, 1188 oraz części działek nr ewid. 562, 564, 565, 1181, położonych w obrębie Glinojeck

17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łajski gmina Wieliszew (w rejonie od kanału Bródnowskiego do południowej granicy działki o nr ewid. 381/1)

18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Dębinka” w mieście Łochów

19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Pański, gmina Glinojeck

20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łajski gmina Wieliszew (w rejonie ulic: Suwalnej, Nowodworskiej i Sikorskiego)

21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łajski gmina Wieliszew (w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Akacjowej)

22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Dębinka” w mieście Łochów - etap II

23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck

24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów

25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Ostrówek, gmina Łochów

26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Szlachecki, gmina Glinojeck

27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn dla obszaru II

28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 652, położonej w obrębie wsi Baczki, gmina Łochów

29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drop, gmina Dobre – powierzchniowa eksploatacja kopalin

30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krubin gm. Wieliszew (rejon ul. Nowodworskiej)

31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla wybranych obszarów w rejonie ulic Płockiej, Ciechanowskiej, Mazowieckiej oraz Leśnej

32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krubin, gm. Wieliszew (teren położony przy ul. Jeziornej)

33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla działki ewidencyjnej nr 18/1 we wsi Błędowo

34. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej

35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew (obręb PGR, rejon Al. Solidarności), gm. Wieliszew

36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek części obrębu wsi Szczypiorno

37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew (obręb PGR, rejon ul. Kościelnej), gm. Wieliszew

38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Modlin w gminie Pomiechówek

39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kondrajec Szlachecki, gmina Glinojeck

40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łajski, gm. Wieliszew

41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Góra (obręb PAN), gm. Wieliszew (177)

42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Góra (obręb PAN), gm. Wieliszew (178)

43. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla działki ewidencyjnej nr 343 we wsi Kosewko

44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Wola Błędowska

45. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w części tekstowej

46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Bielawy, gmina Glinojeck

47. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej

48. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew, gm. Wieliszew (w rejonie ul. Modlińskiej i ul. Wiśniowej)

49. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sikory, Olszewnica Nowa, Kałuszyn, Skrzeszew (rejon ul. Kanałowej, ul. Bagiennej, ul. Słowackiego i ul. Akacjowej) gm. Wieliszew

50. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Pomocnia

51. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obrębu wsi Kosewko

52. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska, gmina Łochów

53. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 3)

54. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej

55. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla obszarów zlokalizowanych w rejonie ulic Płockiej, Kwiatowej, Leśnej i Fabrycznej

56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Bielawy, Dreglin, Śródborze, Żeleźnia, gmina Glinojeck

57. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek w zakresie jednostek A, B i C dla części wsi Błędowo

58. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla działki ewidencyjnej nr 18/2 we wsi Błędowo

59. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Goławice Pierwsze

60. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Śniadówko w Gminie Pomiechówek

  • Województwo Pomorskie

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Rychnowy w gminie Człuchów

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 393 położonej na terenie obrębu geodezyjnego Łęczyce, gmina Łęczyce

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce

4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 79/4 i 601 zlokalizowanych w obrębie Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chmieleniec, gmina Łęczyce

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęczyce, gm. Łęczyce

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Wysokie, gm. Łęczyce

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeźno Lęborskie, gmina Łęczyce

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chrzanowo, gm. Łęczyce

11. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 87/5 oraz 90, obr. geodezyjny Pużyce, gm. Łęczyce

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Cechową, Gdańską, Gniewowską i linią kolejową w Redzie

13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we fragmencie, przyjętego uchwałą Nr LII/71/2014 z dnia 30 października 2014 roku zmienionego uchwałą Nr XXXI/83/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku, obręb geodezyjny Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce

14. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Świchowo, Brzeźno Lęborskie, Pużyce, przyjętego uchwałą Rady Gminy Łęczyce nr XXVI/77/2012 z dnia 30 października 2012 roku

  • Województwo Warmińsko-Mazurskie

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działkę o numerze geodezyjnym 28/64 położoną w obrębie geodezyjnym Ławki gm. Ryn

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Smolniki

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Karaś oraz Jezioro Karaś

4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Czerwona Karczma

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Kałduny i Rudzienice (obszar A), Frednowy (obszar B), Laseczno (obszar C), Dół i Ławice (obszar D)

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Kamień Duży, Kamień Mały, Wola Kamieńska, Rudzienice

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Kamień Duży, Szałkowo, Wola Kamieńska, Łanioch

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Kamień Duży

  • Województwo Wielkopolskie

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wronczyn, dla działek nr ewid. 66/24, 66/25

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „DOLINA MICHAŁÓWKI” w Garbach

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie na terenie działki o nr ewid. 66/18

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Szkolnej, Nizinnej i Kwiatowej

5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce

6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca działkę o numerze ewidencyjnym 69/72, położoną w miejscowości Nagradowice

7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce

8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca działkę o numerze ewidencyjnym 193/26, położoną w obrębie Tulce

9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca część działki nr 438/3, położonej w miejscowości Tanibórz, obręb Gowarzewo

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chludowo – rejon ulicy Za Parkiem II

11. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca tereny położone w obrębie Tulce

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Nowa, Aleja Wyzwolenia, Działkowa, Warzywna i Sadowa

13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca działki położone w Szewcach, Komornikach i Śródce

14. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca działkę nr ewid. 189/8, położoną w Gowarzewie

15. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca teren położony w Kleszczewie

16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w miejscowości Chojno

17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 403 położonej w Perzynach

18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Różana, Kameliowa, Azaliowa, Aleja Wyzwolenia i Nowowiejska oraz Boczna w miejscowości Nowa Wieś

19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Nadbrzeżna, Rolna, Leśna, Myśliwska i Łowiecka

20. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca teren przeznaczony pod linie 110 kV

21. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej teren aktywizacji gospodarczej w Krzyżownikach

22. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach i Śródce

23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowa Wieś – etap I

24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości Nowa Wieś – działka ewid. nr 77/10 i część działki nr 76/10 w rejonie ulicy Bocznej

25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowa Wieś – etap II

26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Niepruszewie przy ul. Starowiejskiej - drodze gminnej do miejscowości Cieśle

27. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca działkę nr ewid. 15/72 położoną w Kleszczewie

28. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca działkę nr ewid. 355/2 położoną w Szewcach obręb Gowarzewo oraz 113 położoną w Krerowie pod budowę elektrowni fotowoltaicznej

29. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca działki nr ewid. 146/10, 146/11, 146/22 i część 146/21, zlokalizowane w Tulcach

30. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca część działki nr ewid. 19/5, położonej w Śródce

31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Towarowej i ul. Morelowej w mieście Wronki

32. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca działki zlokalizowane w obrębie Krzyżowniki oraz w obrębie Kleszczewo w zakresie części tekstowej

33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Żerniki na północ od autostrady A2 i na zachód od drogi powiatowej 2489P, gmina Kórnik

34. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej tereny położone w Nagradowicach oraz Śródce

35. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Gowarzewie, Tulcach i Bylinie

36. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr ewid. 591, obręb Tulce

37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Stróżki

38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Nadbrzeżna, Rolna, Leśna, Myśliwska i Łowiecka – II etap

39. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca tereny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434 pod realizację ścieżki rowerowej

40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ulicach Jana Pawła II, Konwaliowej i Kwiatowej

41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach Biezdrowo i Wartosław

42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi w sąsiedztwie rodzinnych ogrodów działkowych przy ul. Św. Rocha

43. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku przy ul. Otuskiej

44. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 498/3, 498/4, 462/3 oraz 462/4 w miejscowości Gowarzewo

45. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 860 i 864 w miejscowości Gowarzewo

46. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w rejonie ulicy Pogodnej w Gowarzewie

47. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 245/4 w miejscowości Gowarzewo

48. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi pomiędzy ul. Jana Pawła II oraz Głównym Punktem Zasilania – GPZ

49. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku w rejonie ul. Basztowej, ul. św. Rocha i ul. Sportowej

50. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 562 w miejscowości Gowarzewo

51. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dolina Cybiny i okolice”, Gmina Swarzędz - obręb Uzarzewo, Kobylnica, Uzarzewo-Katarzynki (pow. ca. 183 ha)

52. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca działkę nr 68/6 w miejscowości Komorniki

53. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca działkę nr 42/22 w miejscowości Śródka

54. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca część działek nr 93/3 i 94/4 w miejscowości Kleszczewo

55. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca części działek nr ewid. 94/4, 100/3, 101, 109, położonych w Kleszczewie

56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmujący działkę o nr ewid. 204/8 w miejscowości Krerowo, obręb ewid. Krerowo, gm. Kleszczewo

57. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego tereny wzdłuż drogi powiatowej nr 2447P

58. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie autostrady A2 i drogi wojewódzkiej nr 307 w obrębach Wysoczka oraz Niepruszewo

59. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daliowej

  • Województwo Zachodniopomorskie

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Dobra

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla części obrębu Gudowo

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren działki nr 34/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Łozienica

4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Dobra, dla działek nr 1221/20, 1221/21

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla nieruchomości położonych przy ul. Kosynierów, ul. Basztowej, ul. Starogrodzkiej oraz w Parku Chopina

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 1

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - miejscowość Gardno

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki

10. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 1

13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Łęgi

 

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów z 2014 r.

2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów

3. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów z 2016 r.

4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce

5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew, w zakresie Łęgów Wieliszewskich

6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi

7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla części terenu wsi Ostrówek

8. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zbąszyń, dla działki o numerze ewidencyjnym 403 położonej w Perzynach

9. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck – etap I

10. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działki położone w Kleszczewie, Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach i Gowarzewie

11. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck – etap II

12. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działki położone w Szewcach, Krerowie, Nagradowicach, Śródce i Tulcach

13. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów Sudecki

14. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Tulcach i Bylinie

15. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck – etap III

16. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczyce, ujednoliconego Uchwałą nr XVI/119/2019 Rady Gminy Łęczyce z dnia 20 listopada 2019 r., dla obrębów geodezyjnych Świchowo, Brzeźno Lęborskie, Wysokie, Pużyce, Godętowo, gmina Łęczyce

17. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 245/4, 462/3, 462/4, 498/3, 498/4, 860 i 864 w miejscowości Gowarzewo

18. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kępno

19. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek

20. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 562 oraz części działek nr 337/15, 338/11, 338/12, 338/13, 338/14, 339/1, 339/2, 339/10, 339/11 w miejscowości Gowarzewo

21. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczyce dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce

22. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubiszyn dla części obrębów geodezyjnych Ściechówek, Mystki oraz Lubiszyn

23. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów z 2023 r.

24. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w części tekstowej w zakresie lokalizacji dróg gminnych i wewnętrznych

25. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 42/22 w miejscowości Śródka

26. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 68/6 w miejscowości Komorniki

27. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo nr 14

 

Analizy aktualności stanu zagospodarowania przestrzennego:

1. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Łęczyce

2. Analiza aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z 2016 r.

3. Analiza aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

4. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz

5. Analiza aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z 2021 r.

6. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na terenie gminy Buk

 

Pozostałe wybrane opracowania:

1. Analiza gruntów rolnych miasta i gminy Gryfino

2. Analiza gruntów rolnych gminy Dobra

3. Analiza gruntów rolnych gminy Kleszczewo

4. Analiza gruntów rolnych gminy Pomiechówek

5. Analiza gruntów rolnych miasta i gminy Buk

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk