Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

  • Województwo Dolnośląskie

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Ceglanej w Jeleniej Górze

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów sąsiadujących z gminą Stara Kamienica, położonych w rejonie Trasy Czeskiej i ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze

4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gruszeczka gmina Milicz dla terenu działek o numerach 23/3 i 23/4, AM 1, obręb Gruszeczka

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Dziewiętlin, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 16/2

  • Województwo Kujawsko-Pomorskie

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Drogą Graniczną, Drogą Kurpiowską, Margaretkową i Kanałem Trynka w gminie Miasto Grudziądz

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Zamkowej

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Alei Sportowców

  • Województwo Łódzkie

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska

  • Województwo Mazowieckie

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre dla części wsi Świdrów

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, II, IV

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, III

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 22/3 we wsi Kostowiec w Gminie Nadarzyn

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, II, IV

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rozalin w Gminie Nadarzyn

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Urzut w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, II, III, IV

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów Alei Łochowskiej i PKP w mieście Łochów

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Skrzeszew (w rejonie ulicy Polnej i Nowodworskiej)

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 2)

14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Skrzeszew gmina Wieliszew (w rejonie ul. Polnej)

15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałuszyn gm. Wieliszew

16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Glinojeck dla działek nr ewid. 315/17, 315/18, 315/19, 315/20, 384/3, 1422/3, 1188 oraz części działek nr ewid. 562, 564, 565, 1181, położonych w obrębie Glinojeck

17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łajski gmina Wieliszew (w rejonie od kanału Bródnowskiego do południowej granicy działki o nr ewid. 381/1)

18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Dębinka” w mieście Łochów

19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Pański, gmina Glinojeck

20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łajski gmina Wieliszew (w rejonie ulic: Suwalnej, Nowodworskiej i Sikorskiego)

21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łajski gmina Wieliszew (w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Akacjowej)

22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Dębinka” w mieście Łochów - etap II

23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck

24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów

25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Ostrówek, gmina Łochów

26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Szlachecki, gmina Glinojeck

27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn dla obszaru II

28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 652, położonej w obrębie wsi Baczki, gmina Łochów

29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drop, gmina Dobre – powierzchniowa eksploatacja kopalin

  • Województwo Pomorskie

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Rychnowy w gminie Człuchów

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 393 położonej na terenie obrębu geodezyjnego Łęczyce, gmina Łęczyce

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce

4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 79/4 i 601 zlokalizowanych w obrębie Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chmieleniec, gmina Łęczyce

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęczyce, gm. Łęczyce

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Wysokie, gm. Łęczyce

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeźno Lęborskie, gmina Łęczyce

  • Województwo Warmińsko-Mazurskie

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działkę o numerze geodezyjnym 28/64 położoną w obrębie geodezyjnym Ławki gm. Ryn

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Smolniki

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Karaś oraz Jezioro Karaś

4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Czerwona Karczma

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Kałduny i Rudzienice (obszar A), Frednowy (obszar B), Laseczno (obszar C), Dół i Ławice (obszar D)

  • Województwo Wielkopolskie

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wronczyn, dla działek nr ewid. 66/24, 66/25

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „DOLINA MICHAŁÓWKI” w Garbach

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie na terenie działki o nr ewid. 66/18

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Szkolnej, Nizinnej i Kwiatowej

5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce

6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca działkę o numerze ewidencyjnym 69/72, położoną w miejscowości Nagradowice

7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce

8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca działkę o numerze ewidencyjnym 193/26, położoną w obrębie Tulce

9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca część działki nr 438/3, położonej w miejscowości Tanibórz, obręb Gowarzewo

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chludowo – rejon ulicy Za Parkiem II

11. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca tereny położone w obrębie Tulce

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Nowa, Aleja Wyzwolenia, Działkowa, Warzywna i Sadowa

13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca działki położone w Szewcach, Komornikach i Śródce

14. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca działkę nr ewid. 189/8, położoną w Gowarzewie

15. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca teren położony w Kleszczewie

16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w miejscowości Chojno

17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 403 położonej w Perzynach

18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Różana, Kameliowa, Azaliowa, Aleja Wyzwolenia i Nowowiejska oraz Boczna w miejscowości Nowa Wieś

19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Nadbrzeżna, Rolna, Leśna, Myśliwska i Łowiecka

20. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca teren przeznaczony pod linie 110 kV

21. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej teren aktywizacji gospodarczej w Krzyżownikach

22. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach i Śródce

23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowa Wieś – etap I

24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości Nowa Wieś – działka ewid. nr 77/10 i część działki nr 76/10 w rejonie ulicy Bocznej

25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowa Wieś – etap II

26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Niepruszewie przy ul. Starowiejskiej - drodze gminnej do miejscowości Cieśle

27. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca działkę nr ewid. 15/72 położoną w Kleszczewie

28. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca działkę nr ewid. 355/2 położoną w Szewcach obręb Gowarzewo oraz 113 położoną w Krerowie pod budowę elektrowni fotowoltaicznej

29. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca działki nr ewid. 146/10, 146/11, 146/22 i część 146/21, zlokalizowane w Tulcach

30. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmująca część działki nr ewid. 19/5, położonej w Śródce

31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Towarowej i ul. Morelowej w mieście Wronki

  • Województwo Zachodniopomorskie

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Dobra

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla części obrębu Gudowo

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren działki nr 34/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Łozienica

4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Dobra, dla działek nr 1221/20, 1221/21

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla nieruchomości położonych przy ul. Kosynierów, ul. Basztowej, ul. Starogrodzkiej oraz w Parku Chopina

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 1

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - miejscowość Gardno

 

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów 2014 r.

2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów

3. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów 2016 r.

4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce

5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew, w zakresie Łęgów Wieliszewskich

6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi

7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla części terenu wsi Ostrówek

8. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zbąszyń, dla działki o numerze ewidencyjnym 403 położonej w Perzynach

9. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck – etap I

10. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działki położone w Kleszczewie, Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach i Gowarzewie

11. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck – etap II

12. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działki położone w Szewcach, Krerowie, Nagradowicach, Śródce i Tulcach

 

Analizy aktualności stanu zagospodarowania przestrzennego:

1. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Łęczyce

2. Analiza aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

3. Analiza aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

4. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz

 

Pozostałe opracowania:

1. Analiza gruntów rolnych miasta i gminy Gryfino

2. Analiza gruntów rolnych gminy Dobra

3. Analiza gruntów rolnych gminy Kleszczewo

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk