Koncept Pracownia Urbanistyczna jest dynamicznie rozwijającą się firmą zajmującą się projektowaniem urbanistycznym. Pracownia założona została przez Michała Chlebowskiego, posiadającego uprawnienia do wykonywania zawodu urbanisty, uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - nr zaświadczenia Z-561/KW/402/2014.

Doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, a także inwestorami korporacyjnymi i indywidualnymi, pozwala na skuteczne przewidywanie i rozwiązywanie problemów projektowych. Ponadto, w zależności od wyzwań jakie stawiają nowe projekty, pracownia współpracuje ze specjalistami oraz ekspertami wielu branż, dzięki czemu kolejne zlecenia realizowane są terminowo i na najwyższym poziomie.

Pracownia oferuje Państwu kompleksowe opracowanie:

- projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP),

- projektów planów ogólnych gmin (POG),

- zintegrowanych planów inwestycyjnych (ZPI),

- projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP),

- prognoz oddziaływania na środowisko dla planów miejscowych, planów ogólnych, zintegrowanych planów inwestycyjnych oraz studiów, 

- prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- podstawowych opracowań ekofizjograficznych,

- wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

- analiz w zakresie powierzchni gruntów rolnych zagospodarowanych na cele budowlane oraz przeznaczonych na cele budowlane w aktualnych dokumentach planistycznych,

- analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gmin oraz miast, zawierających ocenę aktualności obowiązującego studium oraz obowiązujących miejscowych planów,

- opinii i ekspertyz w zakresie prawa miejscowego,

- opinii w zakresie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy,

- koncepcji zagospodarowania terenu wraz ze szczegółowym bilansem podziału,

- analiz przydatności terenów inwestycyjnych,

- wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z pełną obsługą złożonego wniosku,

- wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z pełną obsługą złożonego wniosku lub uwagi,

- wniosków o wydanie wyrysu i wypisu z obowiązującego mpzp oraz suikzp.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk